APPLICATION FOR SEAGOING APPOINTMENT

Please use english alphabet only FIELDS WITH THIS COLOR ARE REQUIRED

Name of child (imię dziecka)
Birth date (data urodzenia)

Document type
Document number
Issue date
Expiration date
Place of issue

Account holder
Bank name
Account Number
Swift Code
Address
Bank branch


Language
Language level

Licence name
Licence number
Issue date
Expiry date
Place of issue

Course name
Certificate number
Issue date
Expiry date
Place of issue

Certificate
Issue date
Expiry date
Place of issue


Vessel name
Ship owner
Signed on
Signed off
Rank
Vessel type
Vessel flag
G.R.T.
Engine Type
E.P. kW

Company name
Address
Phone number
Email
Contact person

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności pośrednictwa pracy, prowadzonej przez Norspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Zwycięzców 28/37, w tym na udostępnianie tych danych podmiotom zagranicznym (potencjalnym pracodawcom).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Norspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-938) przy ul. Zwycięzców 28/37,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz uczestniczące w realizacji usług
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
- Zaznaczenie pola oznacza zapoznanie z powyższą klauzulą i akceptację warunków

Anuluj
© 2022 Norspol sp. z o.o.